Taksering

Takstmenn i NTF er sertifisert for oppdrag innen en rekke ulike fagområder. Både privatpersoners og bedrifters behov for takseringstjenester er godt dekket. Regnet i antall oppdrag er etterspørselen etter boligtakster særlig høy. En takst vil nesten alltid høre med ved kjøp og salg, men bestilles også jevnlig ved andre former for eierskifte og ved 

BOLIG

BOLIG

Boligtaksering rommer en rekke tjenester, skreddersydd etter ulike formål. Ved eierskifte er kravene til dokumentasjon av tilstanden økende.

SKADE / SKJØNN

SKADE / SKJØNN

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Mange NTF-medlemmer har spesiell kompetanse på dette feltet.

NÆRING

NÆRING

Mange av NTFs medlemmer har spesialkompetanse innen næringseiendom. Denne typen taksering baserer seg i økende grad på internasjonale standarder. 

LANDBRUK

LANDBRUK

Verdivurdering av landbrukseiendommer innebærer å sette verdi på eiendommen innenfor ulike formål som salg, lån, skifte, odelsskjønn, ekspropriasjon med mer. NTFs spesialister kjenner reglene som må følges.

ELTAKST

ELTAKST

El-kontroll er et område av stor betydning i arbeidet for å forebygge branner. NTFs spesialister gir uavhengige vurderinger av elsikkerhet og takserer installasjoner.

TEKNOLOGI- OG SPESIALOMRÅDER

TEKNOLOGI- OG SPESIALOMRÅDER

Andre objekter omfatter blant annet industri- og anleggsmaskiner, kjøretøy og båter. I NTF finnes en rekke takstmenn spesielt sertifisert for slike teknologi- og spesialområder.