Best på dataverktøy og fagmiljø

NTF-takstmenn har tilgang til et spesialutviklet verktøy for dataregistrering og rapportering. En egen servicetelefon står til disposisjon for faglig diskusjon.

Bransjens ledende verktøy for utarbeidelse av takster

Dataverktøyet E-tiq er spesialutviklet for å tilfredsstille de varierte og spesialiserte behovene takstrapporteringen krever. Verktøyet gjør det mulig å utføre hvert enkelt oppdrag effektivt, både under befaring og utarbeidelse av etterfølgende rapport.

Systematikken gjør det lett å finne frem til alle opplysninger i etterkant. Oppbyggingen er rasjonell og tidsbesparende. E-tiq gjør det også enkelt å dele informasjon med kolleger, enten det gjelder enkeltoppdrag eller systematisk fellesarkivering i et kontorfellesskap, der også kunderegister og fraselager kan inngå.

QR-kode

Alle rapporter leveres med QR-kode, som gir bedre sikring mot manipulering og misbruk i etterkant. E-tiq tilbyr også egne befaringsløsninger for nettbrett. Disse krever ikke tilgang til internett, og er velegnet for bruk også i områder uten dekning. Registrerte opplysninger synkroniseres enkelt med systemet i etterkant av befaringen.

Tilgang på faglig telefontjeneste

NTF-medlemmer har dessuten tilgang til en egen telefontjeneste når behovet for faglig diskusjon eller bistand melder seg. Fagtelefonen betjenes av svært erfarne kolleger. Tilbudet har vist seg å være meget nyttig, ikke minst for takstmenn som er ferske i bransjen, eller støter på en faglig problemstilling de ikke tidligere har møtt i egen praksis.

Søk medlemskap

Sist oppdatert 15.05.2017