Krav til sertifisering

Krav til sertifisering

Det er kun NTFs takstutdanning som kvalifiserer til sertifisering i NTF. Utdanning tilbys gjennom Norges Eiendomsakademi (NEAK), NTFs datterselskap.

For å bli medlem i NTF må du være tilknyttet et registrert foretak og tilfredsstille kravene som stilles i forbundets vedtekter. I tillegg må NTFs andre krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt. Nedenfor finner du kravene til sertifisering. 

Søk medlemskap her

Eksamen med karakteren C eller bedre er et generelt krav på alle studiene ved Norges Eiendomsakademi. Studenten er selv ansvarlig for å søke om godkjenning av studiepoeng i høgskolesystemet.

Boligtaksering

Med bakgrunn som: 

  • Bygg- og tømrermester 
  • Murmester 
  • Fagskole (bygg/anlegg)  
  • Høgskole (bygg/sivilarkitekt) 

må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

  • Grunnleggende taksering 
  • Verditaksering av boliger
  • Tilstandsanalyse av boliger (kurset NS 3600 midtseminar ved studiet)  
  • Gjennomført Våtromskurs; Grunnmodul og Modul C, samt prosjektoppgave.

Med bakgrunn som Mester (annen byggrelatert), Høgskole (annen ingeniør), Høgskole (økonomi), Eiendomsmegler eller Jurist, trenger du tilleggsutdanning. Kontakt Norges Takseringsforbund for mer informasjon om alternativ utdanning og eventuelt prekvalifisering for medlemskap.

Skadetaksering og skjønn

Med bakgrunn som:

  • Bygg- og tømrermester  
  • Murmester  
  • Fagskole (bygg/anlegg)  
  • Høgskole (bygg/sivilarkitekt)

må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

  • Grunnleggende taksering
  • Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn 
  • Gjennomført Våtromskurs; Grunnmodul og Modul C, samt prosjektoppgave.

Med bakgrunn som Mester (annen byggrelatert), Høgskole (annen ingeniør), Høgskole (økonomi), Eiendomsmegler eller Jurist, trenger du tilleggsutdanning. Kontakt Norges Takseringsforbund for mer informasjon om alternativ utdanning og eventuelt prekvalifisering for medlemskap.

Taksering av næringseiendom

Med bakgrunn som:

  • Bygg- og tømrermester 
  • Mester (annen enn byggrelatert) 
  • Fagskole (bygg/anlegg) 
  • Høgskole (bygg/sivilarkitekt) 

må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

  • Grunnleggende taksering 
  • Verditaksering av næringseiendommer
  • Økonomisk tilleggsutdanning tilsvarende 20 studiepoeng. 

Med bakgrunn som Murmester, Høgskole annen ingeniør, Høgskole økonomi (krever ikke Økonomisk tilleggsutdanning), Eiendomsmegler eller Jurist, trenger du i tillegg følgende tilleggsutdanning:

 • Økonomisk tilleggsutdanning tilsvarende 20 studiepoeng.
 • Byggteknisk tilleggsutanning er påkrevd. Kontakt Norges Takseringforbund for ytterligere informasjon.

Landbrukstaksering

Med bakgrunn som:

  • Agronom, Agrotekniker, Skogtekniker,  Sivilagronom, Forstkandidat eller Skogingeniør,

må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

  • Grunnleggende taksering
  • Verditaksering av landbrukseiendommer

Taksering av andre objekter

Kravene er under utarbeidelse. Ta kontakt med Norges Takseringsforbund for vurdering av din kompetanse.

Sist oppdatert 08.05.2017