Søknadskjema for TRV-godkjenning

Norges Takseringsforbund er akkreditert for utsteding av godkjenning som TEGoVA Residential Valuer (TRV) www.tegova.org. Dette er den fremste godkjenning for verdivurderere av boligeiendom på europeisk nivå, og det stilles krav til både erfaring og kunnskap.

Det bekreftes at jeg:

  • Er sertifisert for Boligtaksering og tilknyttet et medlemsforetak av NTF. 
  • Har aktivt taksert boligeiendommer de 6 siste årene.
  • Har utarbeidet minimum 12 rapporter pr. år de siste 2 årene.
  • Fulgt NTFs obligatorisk etterutdanning på minimum 20 timer pr. år.
  • Tillater NTF, om nødvendig, å be om ytterligere informasjon vedr. min kompetanse og utdanning
  • Har gjennomført TRV-kurs i 2017. Påmelding til kurs via www.NEAK.no 
    (Fritak fra TRV-kurs ved gjennomført MER-kurs 2012-2016 modul 1-5).

 

Fyll inn adresser på 12 eiendommer du har verditaksert.

Last opp PDF-kopi av 2 av rapportene.

 

Informasjon om søker
Referanserapport 1
Referanserapport 2
Øvrige referanserapporter

Sist oppdatert 15.05.2017